Λευτέρης Χρυσοφάκης: Ουσιαστικές αλλαγές στον αγροδιατροφικό τομέα – Ένα παραγωγικό μοντέλο με προοπτική

Είναι η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση ήρθε για να μείνει και τα παραδοσιακά εργαλεία αντιμετώπισης ζημιών δεν αρκούν. Ο αγροτικός τομέας πρέπει να αποκτήσει ευελιξία και ανθεκτικότητα και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Βραχυπρόθεσμα, χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκτίμησης και αποζημίωσης των καταστροφών που θα περιλαμβάνει ξεκάθαρα τόσο τις ζημίες που προκαλούνται από τους νέους κινδύνους που απειλούν τις παραγωγές όπως οι έντονες και άκαιρες βροχοπτώσεις, όσο και τις ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο οι οποίες είναι συχνότερες όταν συμβαίνουν ακραία φαινόμενα. Ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να δεσμεύεται χρονικά από τον Κανονισμό να προβαίνει σε έγκαιρη εκτίμηση των ζημιών. Οι υπηρεσιακές αδυναμίες του ΕΛΓΑ δε μπορεί να αποβαίνουν σε βάρος των αγροτών. Ακόμα, θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα μέσα προστασίας της παραγωγής. Ειδικά στην Ημαθία, η οποία καλύπτεται από τα εναέρια μέσα αντιχαλαζικής προστασίας, θα πρέπει να φυλάσσουμε αυτή την κατάκτηση ως κόρη οφθαλμού και να ζητούμε την επέκτασή της και τη βελτίωση της λειτουργίας της. Αρκεί να θυμηθούμε το καλοκαίρι του 2013, όταν αλλεπάλληλα χαλάζια έπληξαν όλες τις παραγωγές για να εκτιμήσουμε την αξία της.

Πρέπει επίσης ν’ αντιληφθούμε, ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα με πλούσια παραγωγική ποικιλομορφία αγροτικών προϊόντων, η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί πολύ βασικό πυλώνα για την ισόρροπη ανάπτυξη της, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν άμεσα, ριζικές αλλαγές, με βάση ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και πράσινης ανάπτυξης.

Για την αντιστροφή της καταστροφικής πορείας, για μία καλύτερη και ελπιδοφόρα προοπτική για τον αγροτικό τομέα και την ελληνική περιφέρεια απαιτείται να προωθήσουμε συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές. Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε κεντρικές πολιτικές όπως παρακάτω:

1. Άμεση καταβολή ενίσχυσης για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων λόγω των μεγάλων αυξήσεων στα λιπάσματα, ζωοτροφές, ενέργεια, καύσιμα, κτλ.
2. Ενίσχυση των αγροτών μέσα από τη δυνατότητα χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
3. Ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για να παταχθούν επιτέλους, οι παράνομες ελληνοποιήσεις, η ασυδοσία στον κλάδο των γεωργικών εφοδίων και να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ των τιμών στο χωράφι και των τιμών στο ράφι.
4. Θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων για την προώθηση σύγχρονων, ισχυρών και νοικοκυρεμένων συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών που παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στην προμήθεια εφοδίων και στην εμπορία των προϊόντων.
5. Επικαιροποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των νέων κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και την μείωση του χρόνου καταβολής των αποζημιώσεων.
6. Κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων ενίσχυσης. Πρέπει να υπάρχει παραγωγική αξιοποίηση των ενισχύσεων στη γεωργία.

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι πρέπει να καλλιεργούμε και που, ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ