ΘΕΜΑ: “Μεγάλες χαμένες του νέου συνταξιοδοτικού 80.000 μητέρες ανήλικων τέκνων”

Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ
2010»

απαιτεί την άμεση τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του άρθρου 2
του ν.4387/2016, έτσι όπως αυτός τροποποίησε τον προγενέστερο ν.4336/15 για τις Μητέρες
Ανηλίκων Ασφαλισμένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ μέχρι το 2010 με 5500 και πλέον ημέρες
ασφάλισης, οι οποίες αιφνιδιάστηκαν κατά την ψήφιση του ισχύοντα νόμου, ενώ ήδη είχαν
αποχωρήσει από την εργασία τους ή είχαν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης ή βρίσκονται σε
κατάσταση ανεργίας και βρίσκονταν κοντά στο χρόνο εξόδου του ασφαλιστικού κινδύνου(οι
γεννημένες από 19/8/1965 έως 31-12-1968) και εφόσον οι ασφαλισμένες αυτές δεν
συγκέντρωναν τις απαιτούμενες από τη νέα νομοθεσία ηλικιακές προϋποθέσεις, αλλά είχαν τις
χρονικές προϋποθέσεις δηλ 5.500 και πλέον ημέρες ασφάλισης το 2010, να κρίνεται το
συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα με βάση την προϊσχύουσα νομοθεσία δηλ του νόμου 3863/2010
με αρ10.παρ.17.

Οι Μητέρες Ανηλίκων Ασφαλισμένες Αποκλειστικά στο ΙΚΑ έως το 2010»και νυν μακροχρόνια
άνεργες , είναι γυναίκες οι οποίες είχαν επαγγελματικά προσανατολιστεί να συνταξιοδοτηθούν
από τον ασφαλιστικό φορέα του πρώην ΙΚΑ νυν ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ .

Οι ασφαλισμένες αυτές
είχαν συμπληρώσει τον ελάχιστο και πλέον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής συντάξιμης
υπηρεσίας το 2010, που προέβλεπε ο ν.3863/2010 αρ10.παρ.17 και απλώς ανέμεναν το
όριο ηλικίας δηλ. το πεντηκοστό έτος (50ο) ως μητέρες ανηλίκου, που σημαίνει ότι το δικαίωμα
μας για σύνταξη δεν συναρτάται με την ταυτόχρονη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4387/2016, έτσι όπως αυτός τροποποίησε τον προγενέστερο
ν.4336/15, αλλά και της ρήτρας ανά τριετίας αναπροσαρμογής ορίων ηλικίας λόγω αύξηση
του προσδόκιμου ορίου ζωής μας στερούν ολοσχερώς την πρόσβαση μας στην
συνταξιοδοτική παροχή, απαραίτητη για την οικονομική μας αυτοτέλεια και την κοινωνική μας
αξιοπρέπεια και για την οποία έχουμε καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές επί μακρόν . Η
αποστέρηση της σύνταξής μας με τον ισχύον ασφαλιστικό νόμο είναι προσβλητική,
υπερβολική, δυσανάλογη και εν γένει βλάπτει σοβαρά την δημόσια και ιδιωτική οικονομία .

 

ΠΗΓΗ: Bankingnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ