ΛΑΡΚΟ: Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την ανικανότητα της Κυβέρνησης

Η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή μια απαράδεκτη νομοθετική ρύθμιση για την ειδική́ εκκαθάριση της ΛΑΡΚΟ, που αφορά σε 1200 εξειδικευμένους εργαζόμενους, χωρίς να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εταιρείας και το εθνικό συμφέρον σε σχέση με την υπεραξία του μεταλλεύματος και τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη.

Το Κίνημα Αλλαγής είχε εγκαίρως προειδοποιήσει τις ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων. Κατόπιν συναντήσεων με το Σωματείο των Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, είχαμε πει ότι η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί σε επενδυτή́ ο οποίος θα παρουσιάσει αναπτυξιακό́ και επενδυτικό́ πλάνο, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις: για την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, την σημαντικότητα της εταιρείας για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, τα συμφέροντα της ΔΕΗ που είναι μέτοχος κατά 11,45%, την προστασία του περιβάλλοντος με τις αντίστοιχες επενδύσεις. Είχαμε προτείνει επίσης την αντιμετώπιση του χρέους προς τη ΔΕΗ με ρήτρα διακύμανσης της τιμής του Νικελίου, την ορθολογικοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, την αναβάθμιση της ποιότητας του μεταλλεύματος και αξιοποίηση του λατερίτη (πυρομεταλλουργεία).

Δυστυχώς η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κωφεύει στις προτάσεις μας, επιμένοντας σε λύσεις που οδηγούν σε αδιέξοδα και ακολουθώντας λάθη και παραλείψεις του δικού της κακού παρελθόντος. Την ανικανότητα όμως της κυβέρνησης δεν θα επιτρέψουμε να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ