“Στη Βουλή” το ζήτημα που ανέδειξε το “The Socialist” – Ερώτηση Βουλευτών του ΚΙΝΑΛ για το “εγγραφο-φωτιά” του Υπ.Μετανάστευσης”

Ακολουθεί η ερώτηση των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής όπως κατατέθηκε στη Βουλή:

 

Θέμα: Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής παρεμβαίνει ωμά στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη προτρέποντας με απειλητικό τόνο τους υπαλλήλους του σε ψευδορκία ή λιπομαρτυρία

Σύμφωνα με χτεσινά (02/6) δημοσιεύματα, κυκλοφόρησε έγγραφο στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο «Εξέταση υπαλλήλων ως μαρτύρων σε δίκες με διάδικο το ελληνικό Δημόσιο» (αριθμ. Πρωτοκ. 441-ΛΠ820/2021 της 1ης Ιουνίου 2021, με ψηφιακή υπογραφή και χρονοσήμανση), το οποίο παροτρύνει τους δημοσίους υπαλλήλους να αρνούνται να μετέχουν όταν καλούνται ως μάρτυρες σε δίκες στις οποίες ο ένας διάδικος είναι το ελληνικό Δημόσιο, αν η μαρτυρία τους δεν είναι υπέρ του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Υπουργείου καλούνται «να ενημερώσουν τους υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους ότι «… η ένορκη κατάθεση υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα, καθώς και ότι η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων των υπηρεσιών του Υπουργείου είναι δυνατή μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου …»!

Οι δημόσιοι υπάλληλοι παροτρύνονται να λιπομαρτυρούν ή ακόμη και να ψευδομαρτυρούν, με ένα κείμενο που δεν πληροί καν τις τυπικές προϋποθέσεις ενός δημοσίου εγγράφου. Συγκεκριμένα, απουσιάζει το μέρος που αφορά στα «έχοντας υπόψη», μέρος που τεκμηριώνει όχι μόνο την αρμοδιότητα του οργάνου να εκδώσει αυτές τις οδηγίες αλλά κυρίως παραθέτει την νομιμοποιητική βάση των οδηγιών που δίνει. Δίχως καμία αναφορά σε κανονιστικό κείμενο που ισχύει, οι καταφανώς παράνομες οδηγίες που δίνονται στους υπαλλήλους του υπουργείου Μεταναστετυικής Πολιτικής είναι και τυπικά μη νόμιμες. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στον λόγο για τον οποίο εκδόθηκαν αυτές οι οδηγίες: Ερωτήθηκε η αρμόδια νομική σύμβουλος από τον Υπουργό ή άλλη υπηρεσία του υπουργείου ή έδρασε αυτεπαγγέλτως;

Στην ουσία του θέματος, οι οδηγίες για λιπομαρτυρία δημοσίων υπαλλήλων εφόσον η αλήθεια που προτίθενται να καταθέσουν ευνοεί αντίδικο του Δημοσίου, παραβιάζουν κατάφωρα κανόνες τόσο του Διοικητικού όσο και του Δικονομικού Δικαίου.

Σύμφωνα με τις δικονομίες (πχ άρθρα 209 και 231 του Ν4620/2019 «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»), αν μάρτυρας καλείται νομίμως στο Δικαστήριο και δεν προσέλθει, μπορεί να εκδοθεί εναντίον του ένταλμα βίαιης προσαγωγής και να επιδικαστεί σε αυτόν πρόστιμο. Το καθήκον προς μαρτυρία αποτελεί πυλώνα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Με την συγκεκριμένη οδηγία, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παραβιάζει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και θέτει τη λειτουργία της υπό την αίρεση του συμφέροντος του Υπουργείου.

Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και η αλήθεια είναι από τα ελάχιστα αδιαμφισβήτητα τεκμήρια δημοσίου συμφέροντος. Η προσπάθεια φίμωσης μαρτύρων σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον και έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια Κράτους Δικαίου. Το Δημόσιο Συμφέρον δε νοείται ποτέ εις βάρος των συνταγματικών και των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών. Μια ένορκη κατάθεση (είτε προφορική, ενώπιον Δικαστηρίου, είτε γραπτή, ενώπιον Εισαγγελικής ή Ανακριτικής ή Αστυνομικής Αρχής), για πράγματα που γνωρίζει ο υπάλληλος, είναι κατάθεση “υπέρ” της αλήθειας και όχι υπέρ κάποιας πλευράς, όπως σαφώς περιγράφει το αναφερόμενο έγγραφο. Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη είναι ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο οι εν λόγω οδηγίες παραβιάζουν κατάφωρα, σε μια προσπάθεια ποδηγέτησης της ανεξάρτητης κατά το Σύνταγμα δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική.

Πέρα όμως, από το νομικά έωλο έρεισμα της συγκεκριμένης νομικής γνωμοδότησης, η οποία δεν μπορεί να σταθεί με νομικές αξιώσεις σε καμία κριτική, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η σαφής προσπάθεια εκφοβισμού των δημοσίων υπαλλήλων. Έστω κι αν αποσυρθεί το κείμενο, το μήνυμα έχει ήδη σταλεί: όποιος υποστηρίζει την αλήθεια εις βάρος των αποφάσεων του υπουργού και της διοίκησης του υπουργείου θα έχει συνέπειες. Μια τέτοια εκφοβιστική οδηγία προς τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του υπουργείου, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών για εκδικητικές συμπεριφορές της Διοίκησης εναντίον συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων, αναδεικνύει την καθεστωτική λογική που διέπει τον τρόπο άσκησης εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Όντως διανεμήθηκε προς ενέργεια το εν λόγω έγγραφο στις υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου;
  2. Έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια κι αν όχι γιατί; Αν ναι, ποιος είναι ο ΑΔΑ;
  3. Το εν λόγω έγγραφο εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος του Υπουργείου ή αυτεπαγγέλτως. Στην περίπτωση που εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος, παρακαλούμε να προσκομιστεί το ερώτημα.
  4. Από ποιες διατάξεις προκύπτουν τα υποστηριζόμενα στο έγγραφο και ποιό είναι το ποινικό και πειθαρχικό παράπτωμα που καταλογίζεται στους ενόρκως καταθέτοντες;
  5. Κύριοι υπουργοί των Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, σκοπεύετε να εκδώσετε νέες σχετικές οδηγίες προς τους υπαλλήλους, που να κάνουν σαφή την υποχρέωσή τους να καταθέτουν ως μάρτυρες όταν καλούνται νομίμως και τις συνέπειες που θα έχει γι αυτούς πιθανή λιπομαρτυρία;

Και παρακαλούμε για την κατάθεση των κάτωθι εγγράφων

  1. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 441-ΛΠ820/2021 της 1ης/6/2021 του γραφείου του ΝΣΚ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
  2. Το απόσπασμα του Πρωτοκόλλου με ημερομηνία εξερχομένων εγγράφων την 1η Ιουνίου 2021.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Καμίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Νάντια Γιαννακοπούλου

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ