Κατέθεσε τροπολογία το Κίνημα Αλλαγής! Όχι μόνο χειροκρότημα για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ

Τροπολογία κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται από την αρχή της πανδημίας στην “πρώτη γραμμή”, τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Όχι μόνο χειροκρότημα για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Όλοι χειροκροτούμε και αναγνωρίζουμε το έργο και την κοινωνική προσφορά-ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία-των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας.

Οι εργαζόμενοι αυτοί υπό δυσχερέστατες συνθήκες ακόμη και με κινδύνους για την υγεία τους, μάχονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της δημόσιας υγείας, για να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Ως ελάχιστο δείγμα έμπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς τους η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσε και πρότεινε στην Βουλή, την υιοθέτηση 2 τροπολογιών -προσθηκών που τους αφορούν, στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας.

Η πρώτη αφορά:

Ø Την άμεση ένταξη στα Βαρέα-Ανθυγιεινά επαγγέλματα, του συνόλου του προσωπικού που εργάζεται στο ΕΣΥ και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας.

Ø Την χορήγηση σε αυτούς μηνιαίου επιδόματος έκτακτων συνθηκών για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση την πανδημίας.

Η δεύτερη: Αφορά την αυτοτελή φορολογία των αμοιβών από εφημερίες του ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, ώστε να αποφευχθεί η υπέρμετρη φορολόγηση τους.

Καλούμε την Κυβέρνηση, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα να αποδεχθούν και ν α ψηφίσουν τις δύο αυτές προτάσεις μας. Τα λόγια πια δεν φθάνουν.

Η αναγνώριση του έργου των υγειονομικών απαιτεί πράξεις και όχι υποκριτικά χαμόγελα.

Εδώ κρίνονται όλοι.

Παραθέτουμε συνημμένα τα δύο κείμενα των τροπολογιών.

Αθήνα, 16/10/2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου Του Υπουργείου Υγείας: Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Αυτοτελής φορολόγηση Ιατρικού Προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας»

Εισηγητική έκθεση

Άρθρο μόνο

Αυτοτελής φορολόγηση Ιατρικού Προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Η αυτοτελής φορολόγηση των αμοιβών από εφημερίες του ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεθεί από καιρό ως αίτημα, αλλά η κρίση του Covid-19 ανέδειξε την ανάγκη να θεσμοθετηθεί καθώς έχουν αυξηθεί υπέρμετρα οι απαιτήσεις από το Ιατρικό Προσωπικό που εργάζεται σε όλα τα επίπεδα και τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η αύξηση όμως των εφημεριών και της υπερωριακής απασχόλησης του Ιατρικού Προσωπικού και των σχετικών αμοιβών προκαλεί υπέρμετρη φορολόγηση του εισοδήματος του αν αυτό φορολογηθεί βάσει των πάγιων διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως έχει θεσμοθετηθεί με το άρθρο 15 του ν.4172/2013 όπως ισχύει. Η υπέρμετρη φορολόγηση, πέραν των παραπάνω, προκύπτει και από την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, από την κατάργηση της οποίας η κυβέρνηση με μία εντελώς άδικη και αναιτιολόγητη απόφαση εξαίρεσε τους εργαζόμενους στο δημόσιο, μεταξύ των οποίων και οι ιατροί του ΕΣΥ. Ως πράξη δίκαιης φορολόγησης αλλά και ελάχιστη αναγνώριση του τιτάνιου έργου του ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ με την προτεινόμενη διάταξη θεσμοθετείται η αυτοτελής φορολόγηση της εφημεριακής απασχόλησης του για το έτος 2020 και δίνεται η δυνατότητα η περίοδος να παραταθεί σε περίπτωση που η έκτακτη κατάσταση της πανδημίας του Covid-19 συνεχιστεί και τον επόμενο έτος.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου Του Υπουργείου Υγείας: Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»

Άρθρο μόνο

Αυτοτελής φορολόγηση Ιατρικού Προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Στο άρθρο 15 του ν.4172/2013, στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:

«ε)Οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών που εργάζονται σε όλα τα επίπεδα και τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείαςγια το φορλογικό έτος 1.1.2020 έως τις 31.12.2020 φορολογούνται αυτοτελώς, με φορολογικό συντελεστή 15%.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την παρακράτηση του φόρους και λοιπών θεμάτων για την εφαρμογή της προηγούμενου εδαφίου. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η ως ορισθείσα περίοδος.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ